+256 790 912 333
admin@radiobasket.com

Ateso-UCC Radio Licenses

Radio Basket
Radio Basket
Ateso-UCC Radio Licenses
/

Uganda Communications Commission erionget lo epolokit iriongeta kere lu iswamaete nu aiwe akiro ngesi enyabuka nu ipudai kanu adumun alasisi na aiwe akiro ido, epuda iredion kere aitemun ailip alasisin eroko 31 olap lo ikanyetarei ekaru 2020 ketuboro. Iswamai ngun, ejai da ekomission aitodolikin epelu ke lo ijaikinit ngesi ekisil aijanakin alasisin ka aimaniman ejanakine lo aiwe akiro. Kotupitete da ebe emamei idio itunganan ebuni alosit okwamin ko mamei alasis nako UCC, kwap na aibunget 27(1) na ekisil lo isitetenarit aswam naka Uganda Communications Commission, Inyobo enyangaunete aijulujuleta nu toma ailajar na apupeta nu iyemuto kotupitete aseo

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post