+256 790 912 333
admin@radiobasket.com

Runyakitara Petition 16 ruling

Radio Basket
Radio Basket
Runyakitara Petition 16 ruling
/

2011 ekitongore kitari kya government ekirikumanywa nka Center for Health, Human Rights and Development (CEHURD),hamwe nabandi baramuzi bashatu bakatabariza government omushango ogwayetsirwe petition 16 maternal health case.omushango gukaba nigutabariza government ahabwokuremwa kuragirira abakazi baba nibaza kuzaara ekirugirweho okufa ahabwokuzaara mbwenu ebiro 19.08.2020 court ecwiiremu negira ngu okutabaaza kwekitongore kya CEHURD kuhikire.Nahabwekyo gov’t eshemereire kukora ebyo ebirikukwetengwa kukorwa ahabwa abakazi kuzaaragye.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post